Teenused

Olen hea meelega toeks Sulle ja Su meeskonnale sobivaima teenuse leidmisel!

Kõik pakutavad teenused on personaalsed ja kujundatakse vastavalt Sinu ja Su meeskonna vajadustele. Võimalus on ka erinevaid teenuseid omavahel kombineerida, luua ka arenguprogramme. 

Palun anna teada, millised on need väjakutsed, millega silmitsi seistakse või mis on tulemus, mida oodatakse. Aitan avada erinevate lähenemiste tagamaid ja võimalusi ning ühise arutelu käigus leida sobivaim.

Teenused

Supervisioon

Üks ühele supervisioon

Meeskonnasupervisioon

Grupisupervisioon

Coaching

Üks ühele coaching

Meeskonnacoaching

Grupicoaching

Koolitus

DiSC enese- ja meeskonnanalüüsi koolitus koos DiSC testiga

DiSC käitumiststiilide tutvustus ja kasutamisvõimalused

Töötoad ja seminarid

Personaalsete töötubade ja seminaride loomine ja läbiviimine vastavalt tellija vajadustele


Peamised teemad

«

Motivatsioon

«

Visioon

«

Strateegia

«

Juhtimine

«

Koostöö

«

Teadlikkus

«

Eneseareng

«

Vaimne tervis