wow - Way of working

Juhtide ja meeskondade tööstiili partner

Erineva valdkonna organisatsioonide, meeskondade, juhtide ja  spetsialistide partner iseenda ja end ümbritseva tööstiili mõistmisel, potentsiaali avamisel, tööalaste olukordade lahendamisel, koostöö ja tulemuslikkuse arendamisel, vaimse tervise ja tööelu kvaliteedi edendamisel ning hoidmisel. 


Peamised teemad

«

Motivatsioon

«

Visioon

.

«

Strateegia

«

Juhtimine

.

«

Meeskonnatöö

«

Teadlikkus

«

Eneseareng

«

Vaimne tervis

TEENUSED

Saades teadlikumaks,
mis mõjutavad enda ja meeskonnaliikmete tööalast käitumist ja reageeringuid, saab teha kasulikke muudatusi, mis aitavad täita tööeesmärke ja tõsta tööelukvaliteeti.

minust

Mina olen
Kristi Põldma,
Sinu ja meeskonna
tööstiili partner

Ma väärtustan oma töös professionaalsust, avatust, ausust, arengut ja koostööd. Ma hindan kui asjadest räägitakse nii nagu need on ning pean oluliseks eesmärgipärast, süsteemset, lahenduskeskset ja positiivset lähenemist.

Ma usun, et iga töötaja on pidevas arengus, kuid teeb seda omamoodi ja omas tempos.
Põnev on leida ühiselt võimalusi, kuidas erinevad inimesed omavahel koostööd tegema saada nii, et kõik jätkavad oma arenguteed, jäävad terveks ja eesmärgid saavad täidetud.